Misiunea Noastră

 • A vestii Evanghelia celor pierduți.
 • De glorificarea Lui Dumnezeu; Laudă şi închinare.
 • A ne zidii sufleteşte în credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

Crezurile Noastre

 • In inspirația divină a Bibliei
 • Că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, care a fost crucificat şi care a înviat din morți şi este în ceruri la dreapta Tatălui.
 • Că toți oamenii au păcătuit şi sînt lipsiți de slava Lui Dumnezeu.
 • Că neprihănirea, iertarea păcatelor şi naşterea din nou sînt primite prin pocăință şi prin credința în Jertfa Domnului Isus Cristos.
 • In puterea de sfințire a Cuvîntului lui Dumnezeu.
 • In Botezul cu Duhul Sfînt.
 • In Darurile Duhului Sfînt şi că acestea se manifestă şi astăzi.
 • Că Botezul în apă este o cerință biblică pentru toți credincioşii care au ajuns la un nivel de maturitate spirituală şi conştienți pot să-şi mărturisească credința lor că DOMNUL ISUS este mîntuitorul lor personal.
 • Că Botezul în apă se face în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt.
 • In practicarea Ungerii cu Untdelemn în Numele Domnului pentru vindecare divină, după Cuvîntul biblic din Iacov 5.
 • In Cina Domnului şi în Spălarea picioarelor.
 • In a doua venire a Domnului Isus Cristos; în răpire şi în domnia de o mie de ani cu Domnul Isus.
 • In învierea din morți, în viața veşnică şi în pedeapsa veşnică.